Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji klientů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Klient svobodným rozhodnutím vyplnit údaje dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Neuman Company s.r.o.. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může klient kdykoli písemně nebo prostřednictvím elektronické komunikace odvolat. Neuman Company s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Pro bližší informace se obracejte na technickou podporu na adrese: info@ncompany.cz.

Provozovatel webu: Neuman Company s.r.o., se sídlem Lhota pod Libčany 248, 503 27 Hradec Králové, IČO: 25954768.

Kde nás najdete

Kancelář Hradec Králové
Pardubická 861
500 02  Hradec Králové